Velkommen til Kreativitetsrommet.

 

 

Hva kjennetegner en god hjelper?

Hun tar godt vare på andre mennesker og dyr, hun gir av seg selv og har maase omsorg å gi.

Og dette gjør hun så bra fordi: 

Hun tar godt vare på seg selv. 

Hun er flink til å fylle på med gode opplevelser når hun trenger det. 

Hun er god til å gi omsorg til andre fordi hun gir god omsorg til seg selv.

Hun er flink til  å ta seg pauser når hun trenger det.  

Hun kan si nei når hun kjenner at det er det hun trenger å si. 

Hun har en verktøykasse med verktøy hun kan bruke når hun møter stress eller motgang.

Hun tar i bruk disse verktøyene når hun trenger dem.

Hun ber om hjelp og avlastning når hun trenger det. 

 

Aud Nathalie Aksetøy Fodnes driver Kreativitetsrommet hvor fokuset er på hjelpetretthet vs hjelpestyrke.

Hun holder foredrag og workshops for bedrifter, fagforeninger, bedriftshelsetjeneste o.l.

Trenger du hjelp til å finne tilbake til den gode omsorgsgiveren i deg? 

Ta kontakt 

 

 

Følg gjerne Kreativitetsrommet på Facebook for å følge med på hva som skjer

og på bloggen minomsorg.no kan du lese mer om hvordan du kan lade deg opp gjennom egenomsorg.