Når du kommer til Kreativitetsrommet for en konsultasjon,  vil vi starte med en liten samtale, hvor vi sammen kartlegger dine ønsker og behov for timen, dine utfordringer og hvordan jeg kan hjelpe deg.

 

Har du fysiske plager som du vil ha hjelp med, tilbys du fotsoneterapi og øreakupunktur. Dette utføres mens du ligger på behandlingsbenken.

Hvis vi velger å jobbe med andre utfordringer enn de rent fysiske plagene, kan vi bruke noen av de andre ladeverktøyene jeg har.

Det kan være at jeg gir deg ulike øvelser, som Kreativ Mindfulness eller Kunstterapeutiske øvelser.

 

Det kan foregå slik;

Du får en kreativ oppgave hvor du uttrykker deg gjennom maling, tegning, leire eller andre kreative uttrykksformer.
For noen kan det være uvant eller utfordrende å komme igang med den kreative øvelsen, så for at du lettere skal komme i konakt med din kreativitet kan vi bruke Kreativ Mindfulness først.

 

Så setter du i gang med den kreative oppgaven.

Etterpå utforsker  vi hvordan det var å gjøre denne kreative oppgaven og hvordan vi kan bruke dette for å jobbe videre med dette på mange ulike måter.

Du kan gjennom dette få uttrykk for noe inni deg, du kan få kontakt med noe som har vært glemt for deg i hverdagen, du kan komme i kontakt med ressurser du har inni deg men som du ikke bruker, du kan endre problemer til ressurser -mulighetene er mange.

Her trengs ingen forkunnskaper. Du trenger ikke å være "flink" til å uttrykke deg kreativt, tegne, male eller noe. Du skal kun utforske,  leke og uttrykke med de kreative verktøyene.

Har du både fysiske plager og andre utfordringer -som de fleste har, kan jeg hjelpe deg gjennom healing.

Jeg har utviklet en sterk healingevne over de siste årene og lært ulike teknikker for å bruke denne.

 

 

For mer informasjon eller bestilling av time: Kontakt