16. jan, 2015

Nye lokaler

Kreativitetsrommet har nå flyttet inn i nye lokaler på Disen Kulturveksttun på Hamar

Du finner oss i Det grønne huset, opp i 2. etg. innerste rommet til venstre.

Adressen er Just Brochs gt 17

https://disenkulturveksttun.wordpress.com/