Kreativt verksted 1-6 klasse

Velkommen til Kreativt verksted

 

Vi starter opp Onsdag 25. oktober kl 17-18

Siste kursdag er: 29. november.

Liker ditt barn å tegne, male, klippe, lime, skape og kreere?
Gi barnet en fritids-syssel som stimulerer kreativiteten, fantasien og lar dem få lov til å utforske sine kreative evner.
Vi utforsker ulike kreative verktøy som maling, tegning, leire, collage og pappmachè.

Det vil også bli tid til litt musikk, lek og historiefortellinger.

Alle kursdagene legges opp etter en fast struktur. Når barna kommer møter vi i en sirkel hvor vi hilser på hverandre og har en liten "sjekk inn runde" deretter blir det noen oppvarmingsleker for at barna skal bli litt "varme i trøya". Spontanitet og lek stimulerer kreativiteten, så derfor er dette en viktig del av kurset. I neste økt roer vi ned og hører på en historie. 

Denne historien setter temaet for den Kreative oppgaven. Barna får hver kurskveld lov til å utforske et kreativt verktøy: leire, tegning, maling, klipp og lim og ulike 3D verktøy som folie, streng, perler, ballonger osv.
Håper dere har lyst til å la barna deres bli med på dette kurset. Det blir kjempegøy!!

Synes du for mye tid går bort på spill eller telefon bruk?
La barnet få lov til å uttrykke noe av alle de inntrykkene de får fra alle kanter på en sunn og kreativ måte.
Er ikke barnet ditt så glad i fotball eller annen idrett?
Hvorfor ikke la barna dine få en fritidsaktivitet hvor de kan møte andre barn på en arena uten konkurranse eller fokus på prestasjoner?

Fokuset på kurset er ikke å lage fine ting eller den fineste tegningen. Her skal barna få lov til å uttrykke seg som de vil - akkurat slik de er, uten at noen skal dømme det som fint eller stygt, bra eller dårlig.
Hvis ikke barna tar med noe hjem kan det være fordi vi har laget et felles bilde som henger oppe i rommet hver kurskveld, -Som kan minne barna om at de er en del av en gruppe hvor det er plass til alle - uansett hvordan de er.
Noen ganger tar barna kanskje med noe hjem - da er det fint om du som forelder eller foresatt er nysgjerrig og undrende og lar barnet fortelle om det de har laget. Kanskje er det noe helt annet enn det du ser?
Målet med "kurset" er at barna skal få lov til å bli kjent med - og utvikle sine kreative evner. De skal få lov til å utforske sin kreativitet gjennom ulike kreative verktøy, som maling, tegning, leire, pappmache og collage (klipp og lim).
Hermetegnene over er skrevet fordi mange har en forventning om at å et "kurs" skal man lære nye ting. På dette "kurset" skal ikke barna lære å tegne fint eller lære en male teknikk. De skal få lov til å  utforske nye ting ja, men uten at det er en "riktig" eller "feil" måte å gjøre det på. Bare rett og slett bruke sin nysgjerringhet og utforskertrang på ulike materialer for å skape noe med det.

Her vil fokuset være på lek, nysgjerrighet den skapende prosessen., men barnet får lov til å være i fantasiens verden og utforske sin kreativitet på egne premisser.

Verkstedvert er Aud Nathalie Aksetøy Fodnes, som er Barnevernspedagog med videreutannelse i kreativitet og uttrykk fra Institutt for kunstterapi i Danmark. Hun har holdt en rekke kreative verksteder og kurs for barn og voksne.

Ved å delta på Kreativt verksted får barna muligheten til å stimulere sine kreative evner. De får lov til å bruke andre deler av seg selv enn den mentale, som ellers er mye stimulert på skolen. Å stimulere kreativitet kan ha positive ringvirkninger, til andre områder i livet. Kreativitet handler om å skape noe nytt utfra det du har, teste ut ideer og uttrykke det som er, gi det form,


Kurset varer i 7 uker og koster 1150 kr inkludert materialer.


Påmelding: www.deltager.no/kreativt_verksted
 

Det blir en gruppe på kun 10 barn, så sikre din plass nå!