Hjelpetretthet vs hjelpestyrke

Hjelpetretthet eller omsorgstretthet (Compassion Fatigue) er noe mennesker med profesjonell omsorgsrolle, foreldre til barn med spesielle behov eller pårørende til psykisk eller fysisk syke, rusavhengige kan bli utsatt for. 

Symptomeme kan begynne med et ønske om å isolere seg, en tretthet som ikke hjelpes av gode søvnrutiner eller fysiske plager som stadig gjentar seg og blir kroniske.  

Veldig mange som velger en omsorgsrolle har lært tidlig å sette andres behov foran sine egne. De gir og gir av seg selv og sin godhet uten å kreve noe tilbake, uten å lytte til egne grenser eller egne behov. 

Det er her problemer starter - og kan rettes opp igjen  

Ved å  bl.a.lære seg å gi omsorg ved å

lade opp - gi ut - lade opp - gi ut - lade opp

Det kreves endel innsats for å komme fra

omsorgstretthet til å føle omsorgsstyrke. 

Men det er mulig.

 

Kjenner du deg igjen i dette så ta kontakt. Jeg har spesialisert meg på dette temaet de siste årene. 

Jeg kan gi deg hjelp på veien ut av omsorgstretthet og inn i en følelse av styrke for deg selv og de du har omsorg for.  Jeg har erfaringskompetanse og faglig kunnskap om temaet. 

Jeg holder foredrag og workshops for befrifter, organisasjoner, bedriftshelsetjenester .