Litt mer info om Kunstterapi

Litt mer info om Kunstterapi

Kunstterapi er en form for psykoterapi. I kunstterapien bruker vi ulike Kreative Verktøy for å utforske et problem, et ønske, en følelse, en uutforkset side i oss eller annet noe vi ønsker å se nærmere på i oss selv. Kunstterapien er blant annet basert på Carl Gustav Jung sin filosofi og metode. Jung mente at vår psyke har en selvregulerende kvalitet som gjør at den alltid vil reagere hvis vi ikke lever ut vårt fulle potensiale.

Gjennom kunstterapien åpnes en dialog mellom det ubevisste og det bevisste i oss. Dette skjer både gjennom det å skape et kreativt uttrykk og ved at man etterpå tar for seg det kreative uttrykket og jobber videre med dette.
I Kunstterapien kan vi bruke ulike Kreative uttrykksformer: Maling, Tegning, Collage, Stemmebruk, Bevegelse, Dans, Leire og Tredimensjonale materialer.

Vi kan bruke Avspenning, Mindfulness og Indre reiser.

Vårt medfødte potensiale og skapeglede er i fokus. 

 

Les gjerne mer om kunstterapi på hjemmesiden til Kunstterapiforeningen: www.kunstterapi.org